Raporty okresowe

2023
  • Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023 [PDF] -5 MB [infostrefa]
  • Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr [PDF] -2 MB [infostrefa]

  • Raport roczny 2022 skonsolidowany  [PDF] -14 MB [infostrefa]
  • Raport roczny 2022 jednostkowy [PDF] – 5 MB [infostrefa]
  • Raport kwartalny QSr III 2022 [PDF] -20 MB
  • Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022 [PDF] -33 MB
  • Raport kwartalny QSr I 2022 [infostrefa]
  • Uzupełnienie raportu półrocznego PS 2008 z dnia 14.10.2008 [PDF 3,0 MB]