Historia operacji na akcjach

Akcje Ilość Akcji Rodzaj akcji Decyzja KNF Data rejestracji
w KRS
Data rejestracji
w KDPW
Pierwsze notowanie
na giełdzie
seria A 2 101 750 zwykłe na okaziciela 25.01.2005 11.02.1991 02.03.2005 29.04.2005
seria B 952 400 zwykłe na okaziciela 25.01.2005 21.09.1999 02.03.2005 29.04.2005
Seria C oraz PDA 850 000 zwykłe na okaziciela 25.01.2005 29.03.2005 29.04.2005 04.03.2005
seria D 560 000 zwykłe na okaziciela 28.08.2009 18.01.2008 29.09.2009 29.09.2009
seria E 440 000 zwykłe na okaziciela 28.08.2009 15.02.2008 29.09.2009 29.09.2009
seria F 1 772 704 zwykłe na okaziciela 11.03.2016 02.11.2015 11.04.2016 11.04.2016
SUMA 6 676 854

Ilość akcji = ilość głosów