Publiczna oferta akcji 2009

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D i E

Uchwałą Nr 448/09 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 24 września 2009 r., Zarząd Giełdy dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:
– 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
– 440 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 29 września 2009 r. w trybie zwykłym ww. akcje serii D oraz E do obrotu giełdowego pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 29 września 2009 r. rejestracji ww. akcji serii D oraz E i oznaczenia ich kodem PLZTKMA00017.

Przyjęcie do KDPW akcji serii D i E

Na mocy Uchwały Nr 344/09 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z dnia 17 września 2009 r., zostało przyjętych do KDPW:
– 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, nadano im kod PLZTKMA00017,
– 440 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, nadano im kod PLZTKMA00017.