Grzegorz Morawiec

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Wykształcenie:

Pan Grzegorz Morawiec jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (1994-1999). W latach 1999-2003 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończonej uzyskaniem uprawnień radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe:

Swoje doświadczenie zawodowe Pan Grzegorz Morawiec zdobywał w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych J. Wolnik & Syn s.c., Farmacol S.A. (początkowo jako samodzielny prawnik, od czerwca 2001 do czerwca 2005 – jako koordynator działu prawnego, a od lipca 2005 r.  jako doradca zarządu). Począwszy od czerwca 2003 r. pozostaje partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp.p. z siedzibą w Katowicach, specjalizując się w prawie handlowym i gospodarczym, fuzjach i prawie konkurencji. Od listopada 2018 roku pozostaje wspólnikiem zarządzającym w spółce TDJ Legal Morawiec sp.k.

Pan Grzegorz Morawiec aktualnie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej GERLACH S.A., FITEN S.A., ENERGOBIOGAZ S.A., Prezesem Zarządu Fine Homes sp. z o.o., TDJ Venture sp. z o.o., Fleetwood Investments sp. z o.o., HM Investments sp. z o.o. i Winglet sp. z o.o., jak również Członkiem Zarządu TDJ Pitango Ventures Advisory sp. z o.o. oraz likwidatorem PME S.A.

Ponadto swoje doświadczenie zdobywał jako Członek Rady Nadzorczej m.in. Cefarm Kielce S.A.; Cefarm Szczecin S.A., Cefarm Warszawa S.A., Cefarm Wrocław, Zamet Budowa Maszyn S.A., Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych Silesia S.A. oraz jako likwidator spółek prawa handlowego.

Pan Grzegorz Morawiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie prowadzi innej działalności, która jest konkurencyjna dla Spółki. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Oświadczenie