Kalendarium

28 października 2021
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. – okres zamknięty (30 dni) od 28 września do 28 października 2021 r.

————————————————————————————————————————————————————–

31 marca 2021
Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. – okres zamknięty (30 dni) od 1 marca do 31 marca 2021 r.

6 maja 2021
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. – okres zamknięty (30 dni) od 6 kwietnia do 6 maja 2021 r.

08 czerwca 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A.

16 czerwca 2021
Dzień dywidendy

23 czerwca 2021
Dzień wypłaty dywidendy

09 września 2021
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2021 r. – okres zamknięty (30 dni) od 10 sierpnia do 9 września 2021 r.