Kalendarium

 

31 marca 2020
Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. Okres zamknięty (30 dni) od 01 marca do 31 marca 2020 r.

7 maja 2020
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. Okres zamknięty (30 dni ) od 08 kwietnia do 07 maja 2020 r.

23 czerwca 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A.

09 września 2020
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020 r. Okres zamknięty (30 dni) od 11 sierpnia do 09 września 2020 r.

29 października 2020
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. Okres zamknięty (30 dni) od 30 wrzesień do 29 października 2020 r.