Kalendarium

10 września 2024

Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2024 r. – okres zamknięty (30 dni) od 11 sierpnia do 10 września 2024 r.

5 listopada 2024

Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2024 r. – okres zamknięty (30 dni) od 6 października do 5 listopada 2024 r.

 

————————————————————————————————————————————————————-

16 kwietnia 2024

Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2023 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r. – okres zamknięty (30 dni) od 17 marca do 16 kwietnia 2024 r.

Konferencja wynikowa

14 maja 2024

Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r. – okres zamknięty (30 dni) od 09 kwietnia do 14 maja 2024 r.

  • Termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r. uległ zmianie z 9 na 14 maja 2024 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2024 z dnia 29.04.2024 r.

11 czerwca 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mangata Holding S.A.