Kalendarium

18 maja 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A.

14 września 2022
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2022 r. – okres zamknięty (30 dni) od 15 sierpnia do 14 września 2022 r.

9 listopada 2022
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r. – okres zamknięty (30 dni) od 10 października  9 listopada 2022 r.


06 kwietnia 2022
Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. – okres zamknięty (30 dni) od 07 marca do 06 kwietnia 2022 r.

17 maja 2022
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. – okres zamknięty (30 dni) od 17 kwietnia do 17 maja 2022 r.