Kalendarium

14 września 2022
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2022 r. – okres zamknięty (30 dni) od 15 sierpnia do 14 września 2022 r.

9 listopada 2022
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r. – okres zamknięty (30 dni) od 10 października  9 listopada 2022 r.


06 kwietnia 2022
Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. – okres zamknięty (30 dni) od 07 marca do 06 kwietnia 2022 r.

17 maja 2022
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. – okres zamknięty (30 dni) od 17 kwietnia do 17 maja 2022 r.

18 maja 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A.

25 maja 2022 Dzień dywidendy

03 czerwca 2022 Dzień wypłaty dywidendy