Kalendarium

09 września 2021
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2021 r. – okres zamknięty (30 dni) od 10 sierpnia do 9 września 2021 r.

28 października 2021
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. – okres zamknięty (30 dni) od 28 września do 28 października 2021 r.

————————————————————————————————————————————————————–

31 marca 2021
Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. – okres zamknięty (30 dni) od 1 marca do 31 marca 2021 r.

6 maja 2021
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. – okres zamknięty (30 dni) od 6 kwietnia do 6 maja 2021 r.

08 czerwca 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A.

16 czerwca 2021
Dzień dywidendy

23 czerwca 2021
Dzień wypłaty dywidendy