Kalendarium

21 grudnia 2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A.

—————————————————————————————————————————————————

18 kwietnia 2023
Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. – okres zamknięty (30 dni) od 19 marca do 18 kwietnia 2023 r.

16 maja 2023
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r. – okres zamknięty (30 dni) od 16 kwietnia do 16 maja 2023 r.

06 czerwca 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A.

12 września 2023
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2023 r. – okres zamknięty (30 dni) od 13 sierpnia do 12 września 2023 r.

7 listopada 2023
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r. – okres zamknięty (30 dni) od 8 października do 7 listopada 2023 r.