Krótko o długiej historii

 • 1946

  Rozpoczęcie działalności w Kłodzku.

 • 1979

  Przeniesienie odlewni żeliwa z Kłodzka do Ścinawki Średniej.

 • 1991

  Zmiana formy prawnej z Przedsiębiorstwa Państwowego na Spółkę Akcyjną na bazie akcjonariatu pracowniczego.

 • 1999

  Wejście do spółki inwestora większościowego Central Europe Valves LLC (RIVERSIDE).

 • 2001

  Modernizacja odlewni żeliwa w Ścinawce Średniej.

 • 2005

  Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • 2007

  Zmiana właściciela większościowego, przejęcie pakietu większościowego akcji przez porozumienie akcjonariuszy z kapitałem krajowym.

  Wybudowanie nowej fabryki armatury w Ścinawce Średniej i przeniesienie przedsiębiorstwa z Kłodzka.

 • 2008

  Przejęcie spółki Śrubena Unia S.A. w Żywcu.

 • 2009

  Nabycie zorganizowanego przedsiębiorstwa na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Żorach i wniesienie do nowoutworzonej Spółki MCS Sp. z o.o.

 • 2011

  Nabycie od Skarbu Państwa RP pakietu większościowego udziałów Spółki Armak Sp. z o.o. w Sosnowcu.

 • 2013

  Rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej Zetkama R&D Sp. z o.o. w Ścinawce Średniej.

 • 2014

  Przejęcie firmy Techmadex S.A. w Warszawie.

 • 2015

  Przejęcie pakietu większościowego firmy Masterform S.A. w Świebodzicach.

  Przejęcie firmy Kuźnia Polska S.A. w Skoczowie.

 • 2016

  Działalność produkcyjna armatury i odlewów została przeniesiona ze spółki dominującej ZETKAMA S.A. do spółki zależnej - ZETKAMA Sp. z o.o.

  Zmiana nazwy z ZETKAMA S.A. na MANGATA HOLDING S.A.

 • 2017

  Połączenie spółki ZETKAMA Sp. z o.o. w Ścinawce Średniej (spółka przejmująca) ze spółką ARMAK S.A. w Sosnowcu
  (spółka przejmowana).

 • 2018

  Sprzedaż akcji spółki zależnej Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 2019

  Przejęcie przez ZETKAMĘ Fabryki Armatur Głuchołazy

 • 2020

  Połączenie spółki ZETKAMA Sp. z o.o. w Ścinawce Średniej (spółka przejmująca) ze spółką Fabryka Armatur Głuchołazy
  (spółka przejmowana).

 • 2023

  Połączenie spółek w ramach grupy: przejęcie przez Kuźnię Polską firmy MCS w Żorach

Struktura grupy

Segmenty operacyjne

Zarząd

Leszek Jurasz

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Kazimierz Przełomski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

Michał Jankowiak

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Strategii Operacyjnej i Inwestycji

Leszek Targosz

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Strategii Rynkowej

Kuźnia Polska, Skoczów

Przedmiot działalności: odkuwki matrycowe.

Branże: przemysł samochodowy, górnictwo, budownictwo, energetyka, rolnictwo.

Masterform, Świebodzice

Przedmiot działalności: komponenty do samochodów, części mechaniczne pomp próżniowych, elementy serwonapedów, części maszyn budowlanych i rolniczych, bloki hydrauliczne, wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne.

Branże: przemysł samochodowy, budownictwo, rolnictwo.

Zetkama R&D, Ścinawka Średnia

Przedmiot działalności: zaawansowane usługi inżynierskie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych nad armaturą przemysłową (badania armatury, opracowanie i wdrażanie nowych produktów, prace konstrukcyjne i technologiczne).

Branże: armatura przemysłowa, sterowanie armaturą.

Zetkama, Ścinawka Średnia, Sosnowiec

Przedmiot działalności: zawory zaporowe, mieszkowe, zwrotne, filtry, przepustnice, kurki kulowe, zawory antyskażeniowe, kompensatory, zasuwy, odlewy żeliwne.

Branże: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja, przemysł stoczniowy.

Śrubena-Unia, Żywiec

Przedmiot działalności: śruby, wkręty, nakrętki, nity.

Branże: budownictwo, kolejnictwo, przemysł maszynowy, górnictwo, przemysł samochodowy.