Krótko o długiej historii

 • 1946

  Rozpoczęcie działalności w Kłodzku.

 • 1979

  Przeniesienie odlewni żeliwa z Kłodzka do Ścinawki Średniej.

 • 1991

  Zmiana formy prawnej z Przedsiębiorstwa Państwowego na Spółkę Akcyjną na bazie akcjonariatu pracowniczego.

 • 1999

  Wejście do spółki inwestora większościowego Central Europe Valves LLC (RIVERSIDE).

 • 2001

  Modernizacja odlewni żeliwa w Ścinawce Średniej.

 • 2005

  Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • 2007

  Zmiana właściciela większościowego, przejęcie pakietu większościowego akcji przez porozumienie akcjonariuszy z kapitałem krajowym.

  Wybudowanie nowej fabryki armatury w Ścinawce Średniej i przeniesienie przedsiębiorstwa z Kłodzka.

 • 2008

  Przejęcie spółki Śrubena Unia S.A. w Żywcu.

 • 2009

  Nabycie zorganizowanego przedsiębiorstwa na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Żorach i wniesienie do nowoutworzonej Spółki MCS Sp. z o.o.

 • 2011

  Nabycie od Skarbu Państwa RP pakietu większościowego udziałów Spółki Armak Sp. z o.o. w Sosnowcu.

 • 2013

  Rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej Zetkama R&D Sp. z o.o. w Ścinawce Średniej.

 • 2014

  Przejęcie firmy Techmadex S.A. w Warszawie.

 • 2015

  Przejęcie pakietu większościowego firmy Masterform S.A. w Świebodzicach.

  Przejęcie firmy Kuźnia Polska S.A. w Skoczowie.

 • 2016

  Działalność produkcyjna armatury i odlewów została przeniesiona ze spółki dominującej ZETKAMA S.A. do spółki zależnej - ZETKAMA Sp. z o.o.

  Zmiana nazwy z ZETKAMA S.A. na MANGATA HOLDING S.A.

 • 2017

  Połączenie spółki ZETKAMA Sp. z o.o. w Ścinawce Średniej (spółka przejmująca) ze spółką ARMAK S.A. w Sosnowcu
  (spółka przejmowana).

 • 2018

  Sprzedaż akcji spółki zależnej Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 2019

  Przejęcie przez ZETKAMĘ Fabryki Armatur Głuchołazy

 • 2020

  Połączenie spółki ZETKAMA Sp. z o.o. w Ścinawce Średniej (spółka przejmująca) ze spółką Fabryka Armatur Głuchołazy
  (spółka przejmowana).

  Struktura grupy

  Segmenty operacyjne

  Zarząd

  Leszek Jurasz

  Prezes Zarządu
  Dyrektor Generalny

  Kazimierz Przełomski

  Wiceprezes Zarządu
  Dyrektor Finansowy

  Michał Zawisza

  Wiceprezes Zarządu
  Dyrektor ds. Strategii

  Kuźnia Polska, Skoczów

  Przedmiot działalności: odkuwki matrycowe.

  Branże: przemysł samochodowy, górnictwo, budownictwo, energetyka, rolnictwo.

  Masterform, Świebodzice

  Przedmiot działalności: komponenty do samochodów, części mechaniczne pomp próżniowych, elementy serwonapedów, części maszyn budowlanych i rolniczych, bloki hydrauliczne, wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne.

  Branże: przemysł samochodowy, budownictwo, rolnictwo.

  MCS, Żory

  Przedmiot działalności: rury gięte i perforowane dla układów wydechowych, komponenty metalowe.

  Branże: przemysł samochodowy, rolnictwo, budownictwo, gospodarka leśna.

  Zetkama R&D, Ścinawka Średnia

  Przedmiot działalności: zaawansowane usługi inżynierskie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych nad armaturą przemysłową (badania armatury, opracowanie i wdrażanie nowych produktów, prace konstrukcyjne i technologiczne).

  Branże: armatura przemysłowa, sterowanie armaturą.

  Zetkama, Ścinawka Średnia, Sosnowiec

  Przedmiot działalności: zawory zaporowe, mieszkowe, zwrotne, filtry, przepustnice, kurki kulowe, zawory antyskażeniowe, kompensatory, zasuwy, odlewy żeliwne.

  Branże: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja, przemysł stoczniowy.

  Śrubena-Unia, Żywiec

  Przedmiot działalności: śruby, wkręty, nakrętki, nity.

  Branże: budownictwo, kolejnictwo, przemysł maszynowy, górnictwo, przemysł samochodowy.