Utworzone Centrum Badawczo – Rozwojowe realizuje badania przemysłowe i prace rozwojowe odnośnie nowych koncepcji produktowych i technologicznych, weryfikuje założenia techniczne niezbędne do projektowania i badania prototypów. Badania są prowadzone w zakresie wymaganym przez prawo (dyrektywy, normy) oraz wymagań użytkowników aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo produktu. Planowane do realizacji prace badawcze pozwalają również zaprojektować nowe koncepcje produktów
w sposób, który pozwoli zminimalizować ich wpływ na środowisko w procesach wytwarzania, użytkowania i likwidacji.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych usług badawczo-rozwojowych, które świadczone są Klientom Spółki oraz innowacyjnych produktów.

W wyniku projektu Spółka nawiązała także współpracę z uczelnią wyższą (Politechnika Wrocławska), która posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną w obszarze planowanych zadań.

Spółka ZETKAMA R&D od roku 2013 należy do holdingu Mangata wzmacniając segment armatury i automatyki przemysłowej.

Kuźnia Polska, Skoczów

Przedmiot działalności: odkuwki matrycowe.

Branże: przemysł samochodowy, górnictwo, budownictwo, energetyka, rolnictwo.

Masterform, Świebodzice

Przedmiot działalności: komponenty do samochodów, części mechaniczne pomp próżniowych, elementy serwonapedów, części maszyn budowlanych i rolniczych, bloki hydrauliczne, wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne.

Branże: przemysł samochodowy, budownictwo, rolnictwo.

Zetkama R&D, Ścinawka Średnia

Przedmiot działalności: zaawansowane usługi inżynierskie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych nad armaturą przemysłową (badania armatury, opracowanie i wdrażanie nowych produktów, prace konstrukcyjne i technologiczne).

Branże: armatura przemysłowa, sterowanie armaturą.

Zetkama, Ścinawka Średnia, Sosnowiec

Przedmiot działalności: zawory zaporowe, mieszkowe, zwrotne, filtry, przepustnice, kurki kulowe, zawory antyskażeniowe, kompensatory, zasuwy, odlewy żeliwne.

Branże: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja, przemysł stoczniowy.

Śrubena-Unia, Żywiec

Przedmiot działalności: śruby, wkręty, nakrętki, nity.

Branże: budownictwo, kolejnictwo, przemysł maszynowy, górnictwo, przemysł samochodowy.