ZETKAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Ścinawka Średnia, Sosnowiec

ZETKAMA rozpoczęła swoją działalność w 1946 roku w Kłodzku. ZETKAMA jest jednym z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak:

– Zawory zaporowe – Zawory mieszkowe
– Zawory bezpieczeństwa – Zawory regulujące
– Zawory zwrotne – Filtry siatkowe
– Zawory balansowe statyczne – Zawory balansowe dynamiczne
– Kurki kulowe – Zawory antyskażeniowe
– Przepustnice – Zawory pływakowe
– Zawory odpowietrzające – Kosze ssawne
– Kompensatory – Zasuwy
– Płynowskazy

Odlewnia posiada własną modelarnię, dzięki czemu jest w stanie zaadaptować powierzone przez klienta omodelowanie, a na podstawie dokumentacji 2D lub 3D wykonać nowe oprzyrządowanie odlewnicze z których może produkować odlewy żeliwne. Specjalizuje się w produkcji odlewów z żeliwa szarego, a także z różnych gatunków żeliwa sferoidalnego.

Roczna zdolność produkcyjna odlewni w ZETKAMA wynosi ok. 10 000 ton.

Kuźnia Polska, Skoczów

Przedmiot działalności: odkuwki matrycowe.

Branże: przemysł samochodowy, górnictwo, budownictwo, energetyka, rolnictwo.

Masterform, Świebodzice

Przedmiot działalności: komponenty do samochodów, części mechaniczne pomp próżniowych, elementy serwonapedów, części maszyn budowlanych i rolniczych, bloki hydrauliczne, wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne.

Branże: przemysł samochodowy, budownictwo, rolnictwo.

Zetkama R&D, Ścinawka Średnia

Przedmiot działalności: zaawansowane usługi inżynierskie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych nad armaturą przemysłową (badania armatury, opracowanie i wdrażanie nowych produktów, prace konstrukcyjne i technologiczne).

Branże: armatura przemysłowa, sterowanie armaturą.

Zetkama, Ścinawka Średnia, Sosnowiec

Przedmiot działalności: zawory zaporowe, mieszkowe, zwrotne, filtry, przepustnice, kurki kulowe, zawory antyskażeniowe, kompensatory, zasuwy, odlewy żeliwne.

Branże: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja, przemysł stoczniowy.

Śrubena-Unia, Żywiec

Przedmiot działalności: śruby, wkręty, nakrętki, nity.

Branże: budownictwo, kolejnictwo, przemysł maszynowy, górnictwo, przemysł samochodowy.