Struktura akcjonariatu

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
CAPITAL MBO Sp. z o.o. (poprzednio Capital MBO S.A. sp.k.) 4.406.723 66,00% 4.406.723 66,00%
Nationale Nederlanden OFE 424.432 6,36% 424.432 6,36%
Pozostali 1.845.699 27,64% 1.845.699 27,64%

Udział w kapitale zakładowym = udział w głosach na WZ | stan na: 17.05.2022