Struktura akcjonariatu

 

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów
CAPITAL MBO Sp. z o.o. (poprzednio Capital MBO S.A. sp.k.)4.406.72366,00%4.406.72366,00%
Nationale Nederlanden OFE424.4326,36%424.4326,36%
Pozostali1.845.69927,64%1.845.69927,64%

Udział w kapitale zakładowym = udział w głosach na WZ | stan na: 31.03.2021