Kazimierz Przełomski

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

 

Wykształcenie

Kazimierz Przełomski jest absolwentem Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii oraz absolwentem studiów podyplomowych (kierunek ekonomii rozwoju) Uniwersytetu Północnego Londynu. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne, min. z zakresu finansowania projektów, zarządzania finansami, rachunkowości finansowej (IFRS / MSSF), zarządzania strategicznego, wprowadzenia i funkcjonowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Doświadczenie zawodowe:

W 1990 roku Kazimierz Przełomski rozpoczął pracę w KPMG Londyn w dziale usług strategicznych. Od 1992 roku do początku 2000 roku pracował w londyńskim oddziale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) specjalizując się w finansowaniu i wdrażaniu projektów infrastrukturalnych. Projekty realizowane w EBOR obejmowały głownie Polskę, Rosję, Kazachstan, Białoruś, jak również kraje nadbałtyckie, Gruzję i Ukrainę.
Od 2000 roku Kazimierz Przełomski pracował w Polsce w roli dyrektora finansowego dla spółek giełdowych: Stalexport S.A. (2000-2001) jako Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Ciech S.A. (2002-2008) jako Dyrektor Finansowy, a następnie Członek Zarządu, Selena FM S.A. (2009-2015) jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy. W roli Dyrektora Finansowego był odpowiedzialny za tworzenie strategii finansowych oraz bieżące zarządzanie finansami spółek i grup kapitałowych.  Podejmował się licznych projektów mających na celu wzrost wartości spółki, min. przygotowanie i przeprowadzenie procesu IPO w Ciech S.A. i realizacji programu akwizycji i programów integracji nowo nabytych spółek. W Grupie Selena współuczestniczył w realizacji strategii międzynarodowego rozwoju Grupy w procesie pozyskania nowych podmiotów, wejściu na nowe rynki i rozwoju produktowego.

Kazimierz Przełomski posiada doświadczenie branżowe w przemyśle ciężkim – stalowym, górniczym i chemicznym, infrastrukturze kolejowej, drogowej i portowej, chemii materiałów budowlanych, przemyśle części motoryzacyjnych, bankowości inwestycyjnej, doradztwie strategicznym oraz transakcyjnym. Kazimierz Przełomski dołączył do Grupy MANGATA w roli Dyrektora Finansowego od 1 lipca 2015 r.

Kazimierz Przełomski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki MANGATA HOLDING S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.