Tomasz Jurczyk

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Pan Tomasz Jurczyk posiada wykształcenie handlowo-ekonomiczne, w 1996 zdał egzamin państwowy i otrzymał Dyplom Członka Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz w Spółkach z Udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

Tomasz Jurczyk pracował kolejno:
1990 – 1996 PHPU „TiM” Sp. z o.o Specjalista obrotu towarowego
1995 – 1998 CIN CIN Sp. z o.o Dyrektor d/s organizacji i produkcji Członek Zarządu
1995 – 2001 PHPU „TiM” Sp. z o.o Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Członek Zarządu
1998 – 2005 „Rodzinny Dom” Sp. z o.o Wiceprezes Zarządu
2001 – 2004 „TiM” S.A Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Wiceprezes Zarządu

2005 – 2016 Avallon MBO FUND, Członek Rady Inwestorów
2005 – 2018 „TiM” S.A Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Prezes Zarządu

2008 – 2016 Avallon MBO S.A., Członek Rady Nadzorczej

2018 – nadal Capital MBO sp. z o.o., Prezes Zarządu

2020 – nadal BTQ S.A., Prezes Zarządu

Ponadto Pan Tomasz Jurczyk zasiada w Radzie Nadzorczej spółek Kuźnia Polska S.A. z siedzibą w Skoczowie oraz Grupa J5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bielsku – Białej oraz pozostaje członkiem komitetów sterujących spółek zależnych od Emitenta.

Pan Tomasz Jurczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie prowadzi innej działalności, która jest konkurencyjna dla Spółki. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Oświadczenie