Tomasz Jurczyk

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Tomasz Jurczyk posiada wykształcenie handlowo-ekonomiczne, w 1996 zdał egzamin państwowy i otrzymał Dyplom Członka Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz w Spółkach z Udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

Tomasz Jurczyk pracował kolejno:
1990 – 1996 PHPU „TiM” Sp. z o.o Specjalista obrotu towarowego
1995 – 1998 CIN CIN Sp. z o.o Dyrektor d/s organizacji i produkcji Członek Zarządu
1995 – 2001 PHPU „TiM” Sp. z o.o Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Członek Zarządu
1998 – 2005 „Rodzinny Dom” Sp. z o.o Wiceprezes Zarządu
2001 – 2004 „TiM” S.A Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Wiceprezes Zarządu
2005 – nadal „TiM” S.A Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Prezes Zarządu

Ponadto Tomasz Jurczyk zasiada w Radzie Nadzorczej Kuźnia Polska S.A. od 2008 roku, Radzie Nadzorczej Avallon MBO S.A. w Łodzi od 2005 roku, Radzie Inwestorów AVALLON MBO FUND.

Tomasz Jurczyk jest udziałowcem lub akcjonariuszem wyżej wymienionych spółek, w których pełni funkcję Prezesa lub zasiada w Radzie Nadzorczej.

Tomasz Jurczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki MANGATA HOLDING S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do Spółki MANGATA HOLDING S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie