Michał Jankowiak

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Strategii Operacyjnej i Inwestycji

 

Wykształcenie:

Pan Michał Jankowiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra w 2003 roku. Uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach kompetencyjnych. Uzyskał między innymi certyfikat Six Sigma Green Belt oraz certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Odbył kurs negocjacji i strategii zakupowej w centrali LG Electronics w Seulu.

Doświadczenie:

Pan Michał Jankowiak swoją karierę zawodową rozpoczynał w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach 2003-2006 pracował w dziale logistyki i planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym Inclinator Company of America, Inc. Po powrocie do Polski związał się z branżą LCD. W latach 2007-2014 pracował w spółkach zależnych od LG Group w roli Managera ds. Logistyki. W latach 2012-2014 pełnił funkcję Dyrektora Zakupów w LG Electronics. W latach 2014-2017 pracował na stanowisku Procurement and Supply Chain Manager oraz Production Manager w Pittsburgh Glass Works, dostawcy szyb dla przemysłu samochodowego.

W styczniu 2018 roku dołączył do Grupy Mangata jako Dyrektor Zarządzający Masterform sp. z o.o., a w październiku 2018 r. został Prezesem Masterform sp. z o.o. Od lipca 2020 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Kuźni Polskiej S.A., będącej spółką zależną od Mangata Holding S.A. Od 2023 roku pełni funkcje Członka Zarządu i Dyrektora ds. Strategii Operacyjnej i Inwestycji w Holdingu Mangata a także Prezesa Zarządu w spółce Śrubena Unia Sp. z o.o.

Pan Michał Jankowiak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej względem Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Jankowiak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.