Michał Zawisza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Michał Zawisza jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stp. w Łodzi.
Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresy finansów, strategii, doradztwa inwestycyjnego, zintegrowanych systemów informatycznych oraz zarządzania.

Doświadczenie zawodowe:

Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ Sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzację spółki i projekty strategiczne (m.in.: restrukturyzacja finansowo-majątkowa, organizacyjna, budżetowanie, wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP – SAP).
Od 2001 roku współzałożyciel i wiceprezes AVALLON Sp. z o.o., uczestnik i doradca w transakcjach lewarowanych i wykupów menedżerskich, członek Klubu MBI&MBO, a także współorganizator corocznej konferencji “Wykupy Menedżerskie i Transakcje Lewarowane w Polsce”.
Przewodniczący Rad Nadzorczych w AVALLON MBO S.A. w Łodzi, FITEN S.A. w Katowicach, GOOD FOOD S.A. w Skórzewie.

Michał Zawisza nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki MANGATA HOLDING S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do MANGATA HOLDING S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie