Informacja dot. sponsora emisji

Informujemy, że 30 sierpnia 2019 roku zorganizowana część przedsiębiorstwa, obejmującego działalność maklerską CDM Pekao S.A.,  została włączona do Banku Pekao S.A.  – Domu Maklerskiego Pekao. Tym samym do Bank Pekao S.A.  – Dom Maklerski Pekao pełni funkcje sponsora emisji dla akcji spółki Mangata Holding S.A. (wcześniej Zetkama S.A.)

Zmiana ta nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań. Bank Pekao S.A. jest następcą prawnym i przejął z mocy prawa wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki CDM Pekao S.A. w zakresie działalności maklerskiej.

Obsługa akcjonariuszy i osób uprawnianych z akcji  odbywa się na dotychczasowych zasadach. Palcówki w tych samych lokalizacjach funkcjonują pod nazwą   punkty usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao.

Utrzymane zastają dotychczasowe adresy strony internetowej: www.cdmpekao.pl

Strony serwisu transakcyjnego https://www.cdm24.pl (oraz https://m.cdm24.pl w wersji mobilnej),

A także numery infolinii: 801 140 490 (opłata za jeden impuls) +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora).

 

Pełna treść informacji dotyczących przetwarzania przez Bank Pekao S.A. danych osobowych posiadaczy i współposiadaczy potwierdzeń nabycia oraz ich pełnomocników znajduje się pod linkiem

https://www.cdmpekao.compl/RODO