ARCHIWUM WZA

NWZA 21.12.2023

 

 • Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
 • W celu uzyskania dostępu do transmisji obrad, akcjonariusze powinni skierować do Spółki wniosek o przydzielenie dostępu do systemu, w którym transmitowane będą obrady Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające pozostawanie przez daną osobę akcjonariuszem Spółki. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy kierować na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl.
 • Akcjonariusze powinni złożyć wniosek nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Niezachowanie tego terminu może spowodować brak możliwości technicznych do udzielenia dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

 

 

ZWZA 06.06.2023

 

 • Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
 • W celu uzyskania dostępu do transmisji obrad, akcjonariusze powinni skierować do Spółki wniosek o przydzielenie dostępu do systemu, w którym transmitowane będą obrady Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające pozostawanie przez daną osobę akcjonariuszem Spółki. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy kierować na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl.
 • Akcjonariusze powinni złożyć wniosek nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Niezachowanie tego terminu może spowodować brak możliwości technicznych do udzielenia dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

NWZA 29.12.2022

 

 • Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
 • W celu uzyskania dostępu do transmisji obrad, akcjonariusze powinni skierować do Spółki wniosek o przydzielenie dostępu do systemu, w którym transmitowane będą obrady Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające pozostawanie przez daną osobę akcjonariuszem Spółki. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy kierować na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl.
 • Akcjonariusze powinni złożyć wniosek nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Niezachowanie tego terminu może spowodować brak możliwości technicznych do udzielenia dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

 

WZA 18.05.2022

 

 • Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
 • W celu uzyskania dostępu do transmisji obrad, akcjonariusze powinni skierować do Spółki wniosek o przydzielenie dostępu do systemu, w którym transmitowane będą obrady Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające pozostawanie przez daną osobę akcjonariuszem Spółki. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy kierować na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl.
 • Akcjonariusze powinni złożyć wniosek nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Niezachowanie tego terminu może spowodować brak możliwości technicznych do udzielenia dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

WZA 08.06.2021

 

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

W celu uzyskania dostępu do transmisji obrad, akcjonariusze powinni skierować do Spółki wniosek o przydzielenie dostępu do systemu, w którym transmitowane będą obrady Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające pozostawanie przez daną osobę akcjonariuszem Spółki. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy kierować na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl.

Akcjonariusze powinni złożyć wniosek nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Niezachowanie tego terminu może spowodować brak możliwości technicznych do udzielenia dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

 

WZA 23.06.2020

NWZA 05.11.2019

WZA 05.06.2019

 

WZA 19.06.2018

 

NWZA 19.10.2017

WZA 13.09.2017

WZA 30.06.2017

NWZA 25.08.2016

WZA 21.06.2016

NWZA 21.04.2016

NWZA 10.12.2015

NWZA 15.09.2015

WZA 8.06.2015

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 08.06.2015 [PDF 8,71 KB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 67,8 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 92 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 33 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 30 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 35 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 25 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie korespondencyjne [PDF 81 KB]

WZA 26.06.2014

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 24.06.2014 [PDF 5,34 MB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 66,2 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 85,2 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 32 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 29,4 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 33,9 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 23,3 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie korespondencyjne [PDF 98,1 KB]

WZA 25.06.2013

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 25.06.2013r  [PDF 967 KB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 65 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 60 KB]
 • Uzasadnienie projektów uchwał  [PDF 23 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 32 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 30 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 34 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 23 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie korespondencyjne [PDF 70 KB]

WZA 26.06.2012

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 26.06.2012r [PDF 60 KB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 65 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 60 KB]
 • Uzasadnienie projektów uchwał  [PDF 23 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 32 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 30 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 34 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 23 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie korespondencyjne [PDF 70 KB]

WZA 21.06.2011

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 21.06.2011r [PDF 662 KB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 70 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 251 KB]
 • Uzasadnienie projektów uchwał  [PDF 22 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 32 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 30 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 34 KB]
 • Formularz WZA – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 23 KB]
 • Formularz WZA – głosowanie korespondencyjne [PDF 67 KB]

WZA 29.06.2010

 • Zwołanie WZA i opis procedur [PDF 120 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 130 KB]
 • Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu [PDF 32 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 67 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 67 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 97 KB]
 • Formularz WZA Zetkama.S.A – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 78 KB]
 • Formularz WZA Zetkama.S.A – głosowanie korespondencyjne [PDF 196 KB]

NWZA 15.12.2009

 • Zwołanie NWZA Zetkama S.A. oraz opis procedur [PDF 155 KB]
 • Projekty uchwał NWZA Zetkama S.A. [PDF 173 KB]
 • Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu ZETKAMA S.A. [PDF 87 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania umieszczenia w porządku obrad WZA Zetkama.S.A określonych spraw i projektów uchwał [PDF 110 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 132 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 160 KB]
 • Formularz WZA Zetkama.S.A – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 243 KB]
 • Formularz WZA Zetkama.S.A – głosowanie korespondencyjne [PDF 129 KB]

ZWZA 16.06.2009

ZWZA 24.06.2008

ZWZA 06.12.2007

ZWZA 12.06.2007

ZWZA 21.06.2006

ZWZA 07.06.2005