ARCHIWUM WZA

WZA 23.06.2020

NWZA 05.11.2019

WZA 05.06.2019

 

WZA 19.06.2018

 

NWZA 19.10.2017

WZA 13.09.2017

WZA 30.06.2017

NWZA 25.08.2016

WZA 21.06.2016

NWZA 21.04.2016

NWZA 10.12.2015

NWZA 15.09.2015

WZA 8.06.2015

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 08.06.2015 [PDF 8,71 KB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 67,8 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 92 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 33 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 30 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 35 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 25 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie korespondencyjne [PDF 81 KB]

WZA 26.06.2014

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 24.06.2014 [PDF 5,34 MB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 66,2 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 85,2 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 32 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 29,4 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 33,9 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 23,3 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie korespondencyjne [PDF 98,1 KB]

WZA 25.06.2013

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 25.06.2013r  [PDF 967 KB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 65 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 60 KB]
 • Uzasadnienie projektów uchwał  [PDF 23 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 32 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 30 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 34 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 23 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie korespondencyjne [PDF 70 KB]

WZA 26.06.2012

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 26.06.2012r [PDF 60 KB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 65 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 60 KB]
 • Uzasadnienie projektów uchwał  [PDF 23 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 32 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 30 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 34 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 23 KB]
 • Formularz WZA  – głosowanie korespondencyjne [PDF 70 KB]

WZA 21.06.2011

 • Uchwały WZA podjęte w dniu 21.06.2011r [PDF 662 KB]
 • Zwołanie WZA i opis procedur  [PDF 70 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 251 KB]
 • Uzasadnienie projektów uchwał  [PDF 22 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 32 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 30 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 34 KB]
 • Formularz WZA – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 23 KB]
 • Formularz WZA – głosowanie korespondencyjne [PDF 67 KB]

WZA 29.06.2010

 • Zwołanie WZA i opis procedur [PDF 120 KB]
 • Projekty uchwał WZA ZETKAMA S.A. [PDF 130 KB]
 • Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu [PDF 32 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw i projektów uchwał [PDF 67 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 67 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 97 KB]
 • Formularz WZA Zetkama.S.A – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 78 KB]
 • Formularz WZA Zetkama.S.A – głosowanie korespondencyjne [PDF 196 KB]

NWZA 15.12.2009

 • Zwołanie NWZA Zetkama S.A. oraz opis procedur [PDF 155 KB]
 • Projekty uchwał NWZA Zetkama S.A. [PDF 173 KB]
 • Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu ZETKAMA S.A. [PDF 87 KB]
 • Formularz zgłoszenie żądania umieszczenia w porządku obrad WZA Zetkama.S.A określonych spraw i projektów uchwał [PDF 110 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby fizyczne [PDF 132 KB]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania na WZA Zetkama S A osoby prawne [PDF 160 KB]
 • Formularz WZA Zetkama.S.A – głosowanie przez pełnomocnika [PDF 243 KB]
 • Formularz WZA Zetkama.S.A – głosowanie korespondencyjne [PDF 129 KB]

ZWZA 16.06.2009

ZWZA 24.06.2008

ZWZA 06.12.2007

ZWZA 12.06.2007

ZWZA 21.06.2006

ZWZA 07.06.2005