Dane firmy

Cechowa 6/8
PL 43-300 Bielsko-Biała
T +48 33 475 20 08
F +48 33 475 20 09
biuro@mangata.com.pl

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych, aby spełnić obowiązek informacyjny poniżej informujemy jak przetwarzamy dane osobowe. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu: Klauzula RODO [PDF]

NIP 883 000 04 82

KRS 000084847

REGON 890501767

Kapitał zakładowy: 1 335 370,80 PLN
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kuźnia Polska, Skoczów

Przedmiot działalności: odkuwki matrycowe.

Branże: przemysł samochodowy, górnictwo, budownictwo, energetyka, rolnictwo.

Masterform, Świebodzice

Przedmiot działalności: komponenty do samochodów, części mechaniczne pomp próżniowych, elementy serwonapedów, części maszyn budowlanych i rolniczych, bloki hydrauliczne, wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne.

Branże: przemysł samochodowy, budownictwo, rolnictwo.

Zetkama R&D, Ścinawka Średnia

Przedmiot działalności: zaawansowane usługi inżynierskie w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych nad armaturą przemysłową (badania armatury, opracowanie i wdrażanie nowych produktów, prace konstrukcyjne i technologiczne).

Branże: armatura przemysłowa, sterowanie armaturą.

Zetkama, Ścinawka Średnia, Sosnowiec

Przedmiot działalności: zawory zaporowe, mieszkowe, zwrotne, filtry, przepustnice, kurki kulowe, zawory antyskażeniowe, kompensatory, zasuwy, odlewy żeliwne.

Branże: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja, przemysł stoczniowy.

Śrubena-Unia, Żywiec

Przedmiot działalności: śruby, wkręty, nakrętki, nity.

Branże: budownictwo, kolejnictwo, przemysł maszynowy, górnictwo, przemysł samochodowy.