Marcin Knieć

Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu

Wykształcenie

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu, Zarządzanie Zasobami Pracy, Magister ekonomii. Studia podyplomowe z Rachunkowości i Finansów odbył w latach 2002 – 2003.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2001 roku prowadzi własne biuro rachunkowe, gdzie zarządza zespołem doświadczonych księgowych oraz pełni na zasadzie usługowej rolę głównego księgowego kilkudziesięciu podmiotów.

W latach 1993 – 2001 pracował na stanowisku głównego księgowego lub księgowego w spółkach oraz biurach rachunkowych.

Pan Marcin Knieć jest zaangażowany w sferę rachunkowości w szeregu podmiotów o zróżnicowanym profilu. Odpowiadając za realizację polityki rachunkowej aktywnie uczestniczył w procesach przekształceń, połączeń oraz innego rodzaju reorganizacji jednostek różnej wielkości. Doradzał zarządom spółek w sferze bilansowej oraz koordynował wdrażanie efektywnych modeli rachunkowości zarządczej.

Pan Marcin Knieć spełnia  kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Oświadczenie