Publiczna oferta akcji 2016

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F

Uchwałą Nr 328/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 6 kwietnia 2016 r., Zarząd Giełdy dopuścił i wprowadził do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.772.704  akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 11 kwietnia 2016 r. w trybie zwykłym ww. akcje do obrotu giełdowego pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych  rejestracji ww. akcji.

Przyjęcie do KDPW akcji serii F

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z dniem 11 kwietnia 2016 r. przyjął do depozytu  1.772.704  akcji zwykłych na okaziciela serii F, nadając im kod PLZTKMA00017.