Jan Jurczyk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Pan Jan Jurczyk posiada wykształcenie wyższe techniczne. W 1996 zdał egzamin państwowy i otrzymał Dyplom na Członka Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Jan Jurczyk przez ostatnie 30 lat pracował kolejno:
1958 – 1960 Inspektor Techniczny MZBM
1961 – 1965 Kierownik budowy J.W. 2421
1966 – 1967 Główny Inżynier WPRB
1968 – 1972 Projektant Poltegor Wrocław.
1973 – 1974 Inspektor Nadzoru FSM Bielsko Biała
1977 – 1978 Biuro Projektów Śląsk – Główny Projektant
1974 – obecnie Biegły Sądowy
1979 – 1980 Kierownik działu inwestycji W.P.T. Beskidy
1981 – 1989 Działalność własna sklepy detaliczne
1990 – 2005 PHPU „TiM” Sp. z o.o / TIM S.A. Prezes Zarządu
1998 – obecnie „Rodzinny Dom” Sp. z o.o Wiceprezes Zarządu

Pan Jan Jurczyk zasiada w Radzie Nadzorczej Avallon MBO S.A. w Łodzi od 2005 roku oraz w Radzie Nadzorczej TIM S.A. w Bielsku Białej. Ponadto Jan Jurczyk jest udziałowcem lub akcjonariuszem wszystkich wyżej wymienionych spółek, w których pełni funkcję Prezesa lub zasiada w Radzie Nadzorczej.

Pan Jan Jurczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie