Kalendarium

05.11.2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A.

02.04.2019
Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. Okres zamknięty (30 dni) od 02 marca do 02 kwietnia 2019 r.

07.05.2019
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. Okres zamknięty (30 dni ) od 08 kwietnia do 07 maja 2019 r.

05.06.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A.

03.07.2019
Dzień dywidendy

31.07.2019
Dzień wypłaty dywidendy

10.09.2019
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2019 r. Okres zamknięty (30 dni) od 12 sierpnia do 10 września 2019 r.

30.10.2019
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. Okres zamknięty (30 dni) od 01 października do 30 października 2019 r.