Projekt ZUZA

WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

MANGATA wraz ze spółką TiM jest partnerem projektu ZUZA realizowanego przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi oraz Fundusz Rodzinny BTQ. Ta wyjątkowa inicjatywa ma na celu wsparcie dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, które wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Holding podziela troskę o najmłodszych, którzy wymagają wszechstronnej pomocy, oddania ze strony specjalistów. Wsparcie finansowe Fundacji pozwala Spółkom stać się częścią niezwykłego procesu, który pozwala dzieciom i młodzieży osiągać cele na miarę indywidualnych możliwości, korzystać z  troskliwej opieki oraz zaznać ludzkiej życzliwości.

 

Pomoc Holdingu pomaga Fundacji finansować, m.in. specjalistyczne szkolenia oraz doposażać rodziny zastępcze i opiekuńcze oraz placówki zamieszkiwane przez dzieci.

 

http://projektzuza.pl/