Projekt ZUZA

WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Holding MANGATA we współpracy ze spółką TiM jest partnerem projektu ZUZA realizowanego przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi oraz Fundusz Rodzinny BTQ.

Ta wyjątkowa inicjatywa ma na celu wsparcie dzieci z niepełnosprawnością wychowujących się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie obejmuje m.in. finansowanie specjalistycznych szkoleń oraz doposażenie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych zamieszkiwanych przez dzieci.

Holding MANGATA troszczy się o najmłodszych, którzy wymagają wszechstronnej pomocy i wsparcia ze strony specjalistów. Współfinansowanie projektu umożliwia Holdingowi MANGATA stać się częścią niezwykłego procesu. Jego owocem jest troskliwa opieka oraz osiąganie konkretnych celów na miarę indywidualnych możliwości. Nie do przecenienia są przede wszystkim uczucia dzieci, które mogą poczuć zwykłą ludzką życzliwość.

http://projektzuza.pl/