Zajęcia Edukacyjno - Terapeutyczno - Rehabilitacyjne w Tanzanii

POBYT WOLONTARIUSZY W SIEOROCIŃCU W TANZANII

 

Holding Mangata zaangażował się w edukacyjny projekt „Ośrodka ponad granicami”, w ramach którego umożliwiono czterem wolontariuszom pobyt w sierocińcu znajdującym się w Tanzanii.

 

W 2019 roku, przez trzy tygodnie,   pedagodzy specjalni wraz z fizjoterapeutą pracowali w Dunia Ya Heri (w języku suahili „Błogosławiona Ziemia”), czyli miejscu, które obdarza miłością, bezpieczeństwem i akceptacją bezdomne dzieci. Celem tego wyjątkowego projektu była edukacja pracowników sierocińca w zakresie pielęgnacji, opieki oraz wychowania dzieci w szczególnej sytuacji życiowej. W ramach swej pracy, wolontariusze prowadzili szereg zajęć wspierających kompetencje poznawcze i samodzielność, przyswajanie wiedzy o świecie oraz naukę języków obcych.

 

Holding MANGATA aktywnie wspiera ideę wolontariatu pracowniczego oraz dostrzega potrzebę inwestowania w edukację dzieci wierząc, że dzięki niej młodzi ludzie mogą stać się w przyszłości niezależnymi obywatelami świata. W naszym przekonaniu wspieranie edukacji i małych ojczyzn zwłaszcza w takich krajach jak Tanzania jest bardzo istotne i realnie przekłada się na rozwój cywilizacyjny.