Zajęcia Edukacyjno - Terapeutyczno - Rehabilitacyjne w Tanzanii

POBYT WOLONTARIUSZY W SIEROCIŃCU W TANZANII

Holding MANGATA zaangażował się w edukacyjny projekt „Ośrodek ponad granicami”, w ramach którego sfinansowano pobyt czterech wolontariuszy  w sierocińcu znajdującym się w Tanzanii.

W 2019 roku, przez trzy tygodnie, pedagodzy specjalni i fizjoterapeuci pracowali w Dunia Ya Heri (w języku suahili „Błogosławiona Ziemia”), czyli miejscu, które obdarza miłością, bezpieczeństwem i akceptacją bezdomnych dzieci.

Celem tego wyjątkowego projektu była edukacja pracowników sierocińca w zakresie pielęgnacji, opieki oraz wychowania dzieci w szczególnej sytuacji życiowej. W ramach swej pracy, wolontariusze prowadzili szereg zajęć wspierających kompetencje poznawcze i samodzielność, przyswajanie wiedzy o świecie oraz naukę języków obcych.

Holding MANGATA aktywnie wspiera ideę wolontariatu pracowniczego oraz dostrzega potrzebę inwestowania w edukację dzieci, wierząc, że dzięki niej młodzi ludzie mogą stać się w przyszłości niezależnymi obywatelami świata. W naszym przekonaniu wspieranie edukacji i małych ojczyzn zwłaszcza w takich krajach, jak Tanzania jest bardzo istotne i realnie przekłada się na rozwój cywilizacyjny.