Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku Białej

WSPÓŁFINANSOWANIE GENERALNEGO REMONTU

Jedną z większych inicjatyw Holdingu MANGATA w roku 2020 było wsparcie finansowe udzielone Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z Bielska-Białej. Projekt dotyczył gruntownego remontu pomieszczeń, dzięki któremu Fundacja rozszerzyła zakres udzielanych świadczeń w trudnym czasie pandemii Covid 19.

W wyremontowanych pomieszczeniach funkcjonuje Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Punkt Konsultacyjny. Dzięki temu Fundacja na bieżąco udziela wsparcia dzieciom i młodzieży w zakresie terapii uzależnień prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów.

Odnowienie pomieszczeń Fundacji to dobry przykład działań Holdingu MANGATA,  które odpowiadają na aktualne potrzeby lokalnej społeczności, oraz przekładają się na funkcjonowanie organizacji pozarządowej w dłuższym okresie czasu.