Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku Białej

SFINANSOWANIE GENERALNEGO REMONTU

 

Jedną z większych inicjatyw Holdingu w roku 2020 było wsparcie finansowe udzielone Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z Bielska-Białej. W ramach projektu Spółka Mangata sfinansowała gruntowny remont pomieszczeń, dzięki któremu Fundacja

Rozszerzyła zakres udzielanych świadczeń w trudnym czasie pandemii Covid 19.

 

W wyremontowanych pomieszczeniach funkcjonuje aktualnie Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Punkt Konsultacyjny, który na bieżąco udziela wsparcia dzieciom i młodzieży w zakresie terapii uzależnień prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów.

 

Sfinansowanie remontu pomieszczeń Fundacji to dobry przykład działań CSR Holdingu,  które z jednej strony odpowiada na aktualne potrzeby lokalnej społeczności, a z drugiej przekłada się na długofalowe funkcjonowanie organizacji pozarządowej.