Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu

BUDOWA NOWEGO OBIEKTU DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Spółki Holdingu wraz z partnerem spółką TiM z Bielska-Białej zaangażowały się długoterminowy projekt wsparcia lokalnej organizację non-profit w budowę nowoczesnego obiektu dla dzieci z niepełnosprawnością. Prace rozpoczęły się w roku 2016., a pierwsze zajęcia w zajęcia w nowym Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu, odbyły się już dwa lata później.

 

W ramach inwestycji wybudowano, m.in. bazę profesjonalnego wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie fizjoterapii, psychologii, logopedii oraz pedagogiki. Wielkim osiągnięciem jest fakt, że zaledwie w ciągu tygodnia ponad 600 dzieci z niepełnosprawnością lub wymagające wczesnego wspomagania rozwoju korzysta z profesjonalnego wsparcia specjalistów, rozwijając swe umiejętności na miarę indywidualnych możliwości.

 

Projekt ten ma dla Holdingu szczególne znaczenie w kontekście współpracy biznesu z tzw. trzecim sektorem, bezcennego doświadczenia wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz próbą zrozumienia złożoności problemów organizacji pozarządowych.