Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu

BUDOWA NOWEGO OBIEKTU DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Holding MANGATA wraz z partnerem spółką TiM z Bielska-Białej zaangażowały się w długoterminowe wsparcie lokalnej organizacji non-profit. Wspólnie realizowany Projekt dotyczy budowy nowoczesnego obiektu dla dzieci z niepełnosprawnością.

Prace rozpoczęły się w roku 2016., a pierwsze zajęcia w nowym Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu, odbyły się już dwa lata później. W ramach inwestycji wybudowano, m.in. bazę profesjonalnego wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie fizjoterapii, psychologii, logopedii oraz pedagogiki. Wielkim osiągnięciem jest fakt, że zaledwie w ciągu tygodnia ponad 600 dzieci z niepełnosprawnością lub wymagające wczesnego wspomagania rozwoju skorzystało z profesjonalnego wsparcia specjalistów.

Projekt ten ma dla Hodlingu MANGATA szczególne znaczenie w kontekście współpracy biznesu z tzw. trzecim sektorem. Wielką wartością jest także zdobycie bezcennego doświadczenia wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz możliwość zrozumienia złożoności problemów organizacji pozarządowych.