BKS Bielsko Biała

SPONSORING DRUŻYNY SIATKÓWKI

Spółki Holdingu od lat wspierają rozwój lokalnego sportu, a od 2020 roku MANGATA dołączyła do grona sponsorów kobiecej drużyny siatkówki BKS Bielsko Biała. MANGATA zyskała na mocy umowy sponsorskiej rangę Silver, a logo firmy pojawiło się już m.in. na strojach meczowych drużyny.

Sponsoring ma doraźne i długofalowe cele, takie jak wsparcie bieżącej działalności klubu, w osiąganiu coraz lepszych wyników, a także promocję sportu i aktywności fizycznej.

Co ważne, wsparcie finansowe umożliwia rozwój i uzyskiwanie lepszych wyników, a jednocześnie służy integracji lokalnej społeczności wokół miejscowej drużyny. Tym samym sponsoring sportowy przekłada się na korzyści w wymiarze społecznym.