BKS Bielsko Biała

SPONSORING DRUŻYNY SIATKÓWKI

Spółki od lat wspierają rozwój lokalnego sportu, a od 2020 roku Holding dołączył do grona sponsorów drużyny siatkówki BKS Bielsko Biała. MANGATA zyskała na mocy umowy sponsorskiej rangę Silver, a logo firmy pojawiło się już m.in. na strojach meczowych drużyny.

Sponsoring ma doraźne i długofalowe cele, takie jak wsparcie bieżącej działalności klubu,    wyzwolenie jego potencjału sportowego, a także promocję sportu oraz aktywności fizycznej.

Co bardzo istotne, wsparcie finansowe umożliwiające rozwój sportowy i uzyskiwanie lepszych wyników ma służyć integracji regionalnej społeczności wokół miejscowej drużyny. Tym samym Holding w sponsoringu sportowym upatruje korzyści w wymiarze społecznym związanych z tożsamością lokalną oraz przywiązaniem do wspólnych wartości  w duchu fair play.