Zrównoważona produkcja

Dążymy do redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych Grupy we wszystkich zakresach i ograniczenia naszego wpływu na środowisko naturalne dzięki zrównoważonemu wykorzystaniu surowców i zasobów wodnych.

E1 Redukcja intensywności emisji GHG Grupy w Zakresie 1 o 8% do 2030 roku oraz maksymalna redukcja emisji Zakresu 1 do 2050 roku

Zamierzamy obniżyć intensywność naszych emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 1 poprzez modernizacje linii produkcyjnych w naszych zakładach prowadzące do ograniczenia wykorzystania gazu ziemnego oraz poprzez redukcję zużycia paliw kopalnych przez pojazdy osobowe Grupy. Dodatkowo stawiamy sobie cel maksymalnej redukcji emisji Zakresu 1 do 2050 roku.

E2 Redukcja intensywności emisji GHG Grupy w Zakresie 2 o 50% do 2030 roku

Stawiamy sobie cel ograniczenia naszych emisji Zakresu 2 o 50% do 2030 roku, co osiągniemy dzięki realizacji strategii energetycznej Grupy, w tym pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych, a także poprawie efektywności energetycznej naszych zakładów: redukcji intensywności zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną.

E3 Ograniczenie wpływu na środowisko

Ważnym elementem naszej strategii ESG jest ograniczenie wpływu na środowisko. Zamierzamy to osiągnąć m.in. poprzez zrównoważone wykorzystanie surowców i zasobów wodnych, wdrażanie rozwiązań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, eliminację substancji niebezpiecznych z procesu produkcyjnego poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii, a także stały wzrost kontroli zanieczyszczeń do środowiska i ciągłe doskonalenie w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

E4 Stopniowe ograniczenie emisji GHG Grupy w Zakresie 3

Oprócz działań podejmowanych w naszych zakładach, będziemy dążyć do ograniczania emisji gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości. Redukcję emisji Zakresu 3 zamierzamy osiągnąć dzięki: włączeniu śladu węglowego produktów i usług jako parametru w naszych procesach zakupowych, wprowadzeniu transportu intermodalnego w obszarze downstream oraz skróceniu logistyki na terenie naszych zakładów oraz w obszarze dystrybucji. Ponadto, zamierzamy wspierać rozwój mobilności niskoemisyjnej poprzez dostarczanie na rynek produktów do nowoczesnych pojazdów niskoemisyjnych.

 

Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ