Odpowiedzialna i przyjazna organizacja

Zapewnienie naszym pracownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w pracy oraz szerokich możliwości rozwoju to jeden z naszych priorytetów. Będziemy dążyć do pogłębienia dialogu z naszymi kluczowymi interesariuszami – klientami i  lokalnymi społecznościami, tak aby lepiej odpowiadać na ich potrzeby i wzajemnie wspierać się w działaniach w obszarze zrównoważonego rozwoju.

S1 Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy jest naszym najwyższym priorytetem w obszarze społecznym. Poprzez poprawę warunków pracy w obszarze produkcji i ciągłe podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników pragniemy budować silną kulturę BHP w Grupie. Dostrzegamy konieczność stałej poprawy ergonomii w pracy, aby zapewnić naszym pracownikom możliwie najbezpieczniejsze środowisko.

S2 Zapewnienie warunków pracy sprzyjających zaangażowaniu pracowników

Poprzez wprowadzenie Programu Oceny Rozwojowej oraz Oceny Projektowej 360º dla naszych pracowników pragniemy zbudować kulturę nauki i rozwoju. Dzięki stosowaniu najlepszych praktyk w obszarze komunikacji z pracownikami oraz wsłuchaniu się w głos naszej kadry będziemy tworzyć przyjazne środowisko pracy sprzyjające zaangażowaniu. Prawa człowieka i odpowiednie warunki pracy są dla nas bardzo istotne, dlatego zamierzamy zwracać jeszcze większą uwagę na zasady, na jakich podejmujemy współpracę z agencjami pracy tymczasowej i podmiotami świadczącymi leasing pracowniczy. Istotnym elementem naszych działań w obszarze kadrowym będzie także dbałość o równouprawnienie w obszarze wynagrodzeń.

S3 Usystematyzowanie podejścia do dialogu z lokalnymi społecznościami

Dostrzegamy ogromną wartość we współpracy z naszymi sąsiadami – społecznościami lokalnymi. Wierzymy, że usystematyzowanie procesu komunikacji oraz rozwój wsparcia dla lokalnych inicjatyw w obszarze ESG umożliwią nam zbudowanie długoterminowych relacji z naszym otoczeniem. Kontynuacja współpracy z lokalnymi szkołami branżowymi oraz budowa pozytywnego wizerunku naszych spółek jako pracodawców pomoże zwiększyć atrakcyjność ekonomiczną naszych regionów.

S4 Zapewnienie wysokiej jakości informacji nt. produktów klientom Grupy

Dostęp klientów do wysokiej jakości informacji na temat naszych produktów jest dla nas bardzo ważny. W celu wspierania klientów w ich działaniach w obszarze zrównoważonego rozwoju zamierzamy stopniowo poszerzyć zakres dostarczanych przez nas informacji o ślad węglowy wybranych produktów z naszej oferty.

 

Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ