W dniu 21 stycznia 2018 w Parkiecie ukazał się artykuł wskazujący na Mangatę jako jedną z niewielu spółek na warszawskim parkiecie regularnie publikującą prognozy finansowe.  Z wywiadu przeprowadzonego z Prezesem Leszkiem Juraszem możemy dowiedzieć się jakie czynniki decydują o dzieleniu się informacją o planowanych wynikach:  „Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2005 r. i od tego czasu systematycznie publikuje prognozy. Nasza strategia oparta jest na planowaniu długoterminowym. Jeżeli ryzyko jest relatywnie niskie, a informacja ta jest potrzebna inwestorom, to dzielimy się prognozami. Prognoza krótkoterminowa (na 12 miesięcy) odnosi się do planu kroczącego, pracujemy na budżetach rocznych i w takim cyklu informujmy rynek. Prognozy te są wynikiem pracy wykwalifikowanego zespołu z dużym doświadczeniem w branży przemysłowej. Publikując prognozy, chcemy przekazać naszym akcjonariuszom, że mamy pełną świadomość prowadzonego biznesu, jego negatywnych i pozytywnych konsekwencji.”

Więcej na http://www.parkiet.com/Analizy/301219993-Spolki-z-GPW-W-oczekiwaniu-na-nowe-prognozy.html 

Autor Kamil Majcher

 


W dniu 17 maja 2017 roku w Forbes ukazał się artykuł określający Mangatę Holding jako „polskiego potentata metalowego”.

W artykule przedstawione są najważniejsze wydarzenia historyczne mające duży wpływ na obecną sytuację w spółce min.

Dowiedzieć się możemy również o planach na przyszłość. Jak powiedział Prezes Mangata Holding Leszek Jurasz „Inwestujemy w technologie, nowe maszyny i urządzenia. Planujemy szereg działań o charakterze inwestycyjnym w segmencie automatyki i armatury przemysłowej. W segmencie automotive jesteśmy w trakcie uruchamiania dużych projektów dla nowych linii produktowych, widzimy tutaj sporą perspektywę rozwoju i wzrosty. W segmencie elementów złącznych realizujemy kilkuletni plan inwestycji w nowe maszyny i produkty  na rynkach. W perspektywie do 2020 roku przewidujemy, że obroty całej  grupy przekroczą 750 mln zł”

Więcej informacji na https://www.forbes.pl/diamenty/2017/mangata-dawniej-zetkama-polski-potentat-metalowy/whn6lk8 

Autor: Marek Muszyński


„PAP Biznes”, napisał o planach związanych z potencjalną inwestycją w działalność odlewniczą.

Jak powiedział Prezes Mangata Holding Leszek Jurasz „Przygotowujemy strategię dla działalności odlewniczej. Nasza obecna odlewnia, o mocach produkcyjnych 9 tys ton rocznie, ma już 16 lat, jest przepracowana i technologicznie nie odpowiada dzisiejszym standardom.” Dlatego też Spółka rozpatruje różne scenariusze, Prezes wskazał 3: modernizację zakładu; budowę nowej odlewni albo znalezienie partnera strategicznego w zakresie odlewnictwa.

„Szacunkowa wartość inwestycji to 60-80 mln zł” ocenił Prezes Jurasz. Dodał również, że po inwestycji sprzedaż segmentu odlewniczego mogłaby wynieść około 100 mln zł. Zaznaczył ,że chodzi o zakład odlewów żeliwnych i staliwnych.

„W pierwszym półroczu bieżącego roku taka decyzja musi zapaść. Sama realizacja inwestycji zajęłaby, od półtora roku do dwóch lat” poinformował Prezes Jurasz.

Jak dowiadujemy się z treści art. przytoczona kwota nie została uwzględniona w planach inwestycyjnych Spółki. Na chwile obecną nie została jeszcze zaakceptowana ostateczna decyzja w tej sprawie.

Jak dowiadujemy się z art. Grupa rozważa budowanie kompetencji grupy w odlewnictwie aluminium. „Byłby to dobry kierunek rozwoju. Ale to jest już zupełnie inny projekt, tego zagadnienia nie mamy ujętego w naszym planie” powiedział Jurasz.

Obecnie działalność grupy koncentruje się wokół produkcji: podzespołów dla motoryzacji i komponentów, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych.

Autor Monika Borkowska


Po konferencji prasowej poświęconej omówieniu wyników rocznych za 2016 rok i dalszych perspektyw dla Holdingu, pojawiło się kilka informacji prasowych informujących o planach działania Spółki Mangata Holding S.A.

Z Informacji przygotowanej przez PAP Biznes możemy dowiedzieć się między innymi o planach inwestycyjnych Spółki do roku 2020, bieżących wynikach finansowych grupy oraz prognozowanych wynikach na najbliższe lata.

Jak powiedział Prezes Leszek Jurasz „ Planowane na ten rok nakłady inwestycyjne wyniosą 67,8 mln zł”. W tym 34,1 mln zł przewidzianych jest do segmentu podzespołów dla motoryzacji i komponentów; 23,7 mln zł do segmentu automatyka przemysłowa i armatura; a 8,7 mln zł do segmentu elementów złącznych.  Odrębnym zagadnieniem jest inwestycja w odlewnię , do tej pory nie zapadała jeszcze ostateczna decyzja w tej kwestii.

W kolejnej części artykułu możemy zapoznać się z opublikowanymi wynikami finansowymi oraz prognozą wyników Spółki do roku 2020. Możemy przeczytać między innymi, że w roku 2020 Mangata zakłada wzrost sprzedaży do 775 mln zł (z 633 mln zł prognozowanych na ten rok), rentowność EBITDA w roku 2020 osiągnie poziom 19%. Dowiemy się również o planowanych wydatkach na inwestycje – 123 mln zł Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne, wielkość inwestycji rozwojowo-projektowych szacuje się między 95 a 125 mln zł, ewentualna modernizacja odlewni to inwestycja rzędu 60-80 mln zł. Poziom wydatków inwestycyjnych Spółki w latach 2017-2020 to wartości rzędu 278 a 328 mln zł. Wartości te nie uwzględniają akwizycji, których jak możemy dowiedzieć się z dalszej części artykułu, Spółka nie wyklucza.

W 2016 roku zysk netto grupy wzrósł do 45 mln zł (z 31,9 mln zł w roku ubiegłym), EBITDA wyniósł 80 mln (w roku 2015 był na poziomie 51,6 mln zł), przychody wzrosły z 377,1 mln zł w roku 2015 do 568,3 mln zł. Sprzedaż poszczególnych segmentów kształtowała się na następujących poziomach: motoryzacja i komponenty – 286,4 mln zł (87,6 mln zł w roku 2015), armatura i automatyka przemysłowa 154,6 mln zł (spadek w porównaniu do roku 2015 z poziomu 160,1 mln zł), segment elementów złącznych również zanotował spadek sprzedaży ze 129,3 mln zł w roku 2015 na 126,2 mln zł w roku 2016.

Prezes Leszek Jurasz wypowiedział się nt. dywidendy: „Gdyby nie było akwizycji i rozwijalibyśmy się tylko organicznie, wypłata dywidendy byłaby możliwa. Ale chcemy nadal rozwijać grupę.” Dodał także „uważamy, że kolejne wyjście akwizycyjne pozwoliłoby przekroczyć 1 mld zł obrotów w perspektywie roku 2020”.

Autor Monika Borkowska


W najnowszym wydaniu magazynu FORBES opublikowane zostały sylwetki Spółek nominowanych do nagrody „Diamenty Forbesa 2017.”

Wśród nominowanych znalazła się Mangata Holding S.A. Spółka została scharakteryzowana w następujący sposób:

„Mangata Holding to jedna z największych i najlepiej rozwijających się korporacji branży przemysłowej w Polsce. Posiada know-how, zespół ekspertów i szerokie kompetencje zarządcze w przemyśle metalowym. Koncentruje się na spółkach przemysłowych, realizuje inwestycje, rozwijając portfel swoich produktów, jak również skalę i terytorium działania.”

Zachęcamy do zapoznania się ze Spółką nominowaną i odwiedzenia strony http://diamenty.forbes.pl/mangata-holding-dawniej-zetkama,artykuly,210244,1,1.html