29.01 w Newsweeku ukazał się artykuł o polskim przemyśle. MANAGATA HOLDING została zaprezentowana jako doskonały przykład przemyślanego i konsekwentnego rozwoju. W materiale zostały przedstawione najważniejsze daty z historii holdingu. Wskazano na trafność strategii właścicieli dotyczącej przejęć i budowy holdingu, dzięki której firma nie tylko rośnie, ale również poprawiała rentowność. Dzisiaj akcjonariusze na GPW wyceniają HOLDING na niemal 650 mln zł w stosunku do 33 mln zł w 2005 roku.

Wg analityków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wzrost produkcji przemysłowej w styczniu 2018 powinien przekroczyć 6 %. „Zapowiada się kolejny dobry rok”.

„Przemysł może liczyć na dobrą koniunkturę na rynku unijnym i ogólnie na świecie. Budownictwo – na środki unijne, które wciąż pozostają w zasięgu ręki, a które musimy zacząć wykorzystywać na jeszcze większą skalę niż dotychczas – uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.”

Autor: Marcin Kaczmarczyk


Bankier.pl zrelacjonował iż na starcie wtorkowej sesji (23.01.2018) WIG przebił historyczny rekord z lipca 2007 r. Z kolei WIG20 wspiął się najwyżej od ponad 6 lat. Mangata Holding została zakwalifikowana do spółkowych liderów. Od czasów rekordu z 2007 roku urosły najmocniej „Amica, na której akcjach (wraz z dywidendami) inwestor, który kupił akcje na szczycie WIG-u z 2007 roku, zarobił blisko 500 proc. Ponad 300 proc. zyskali akcjonariusze LPP, CCC, Forte i Mangaty (dawniej Zetkama)”.

Więcej na https://www.bankier.pl/wiadomosc/WIG-najwyzej-w-historii-Czekalismy-na-to-ponad-10-lat-7568283.html

Obraz1

Bankier.pl


W dniu 17 maja 2017 roku w Forbes ukazał się artykuł określający Mangatę Holding jako „polskiego potentata metalowego”.

W artykule przedstawione są najważniejsze wydarzenia historyczne mające duży wpływ na obecną sytuację w spółce min.

Dowiedzieć się możemy również o planach na przyszłość. Jak powiedział Prezes Mangata Holding Leszek Jurasz „Inwestujemy w technologie, nowe maszyny i urządzenia. Planujemy szereg działań o charakterze inwestycyjnym w segmencie automatyki i armatury przemysłowej. W segmencie automotive jesteśmy w trakcie uruchamiania dużych projektów dla nowych linii produktowych, widzimy tutaj sporą perspektywę rozwoju i wzrosty. W segmencie elementów złącznych realizujemy kilkuletni plan inwestycji w nowe maszyny i produkty  na rynkach. W perspektywie do 2020 roku przewidujemy, że obroty całej  grupy przekroczą 750 mln zł”

Więcej informacji na https://www.forbes.pl/diamenty/2017/mangata-dawniej-zetkama-polski-potentat-metalowy/whn6lk8 

Autor: Marek Muszyński


 

W dniu 21 stycznia 2018 w Parkiecie ukazał się artykuł wskazujący na Mangatę jako jedną z niewielu spółek na warszawskim parkiecie regularnie publikującą prognozy finansowe.  Z wywiadu przeprowadzonego z Prezesem Leszkiem Juraszem możemy dowiedzieć się jakie czynniki decydują o dzieleniu się informacją o planowanych wynikach:  „Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2005 r. i od tego czasu systematycznie publikuje prognozy. Nasza strategia oparta jest na planowaniu długoterminowym. Jeżeli ryzyko jest relatywnie niskie, a informacja ta jest potrzebna inwestorom, to dzielimy się prognozami. Prognoza krótkoterminowa (na 12 miesięcy) odnosi się do planu kroczącego, pracujemy na budżetach rocznych i w takim cyklu informujmy rynek. Prognozy te są wynikiem pracy wykwalifikowanego zespołu z dużym doświadczeniem w branży przemysłowej. Publikując prognozy, chcemy przekazać naszym akcjonariuszom, że mamy pełną świadomość prowadzonego biznesu, jego negatywnych i pozytywnych konsekwencji.”

Więcej na http://www.parkiet.com/Analizy/301219993-Spolki-z-GPW-W-oczekiwaniu-na-nowe-prognozy.html 

Autor Kamil Majcher

 


Po konferencji prasowej poświęconej omówieniu wyników rocznych za 2016 rok i dalszych perspektyw dla Holdingu, pojawiło się kilka informacji prasowych informujących o planach działania Spółki Mangata Holding S.A.

Z Informacji przygotowanej przez PAP Biznes możemy dowiedzieć się między innymi o planach inwestycyjnych Spółki do roku 2020, bieżących wynikach finansowych grupy oraz prognozowanych wynikach na najbliższe lata.

Jak powiedział Prezes Leszek Jurasz „ Planowane na ten rok nakłady inwestycyjne wyniosą 67,8 mln zł”. W tym 34,1 mln zł przewidzianych jest do segmentu podzespołów dla motoryzacji i komponentów; 23,7 mln zł do segmentu automatyka przemysłowa i armatura; a 8,7 mln zł do segmentu elementów złącznych.  Odrębnym zagadnieniem jest inwestycja w odlewnię , do tej pory nie zapadała jeszcze ostateczna decyzja w tej kwestii.

W kolejnej części artykułu możemy zapoznać się z opublikowanymi wynikami finansowymi oraz prognozą wyników Spółki do roku 2020. Możemy przeczytać między innymi, że w roku 2020 Mangata zakłada wzrost sprzedaży do 775 mln zł (z 633 mln zł prognozowanych na ten rok), rentowność EBITDA w roku 2020 osiągnie poziom 19%. Dowiemy się również o planowanych wydatkach na inwestycje – 123 mln zł Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne, wielkość inwestycji rozwojowo-projektowych szacuje się między 95 a 125 mln zł, ewentualna modernizacja odlewni to inwestycja rzędu 60-80 mln zł. Poziom wydatków inwestycyjnych Spółki w latach 2017-2020 to wartości rzędu 278 a 328 mln zł. Wartości te nie uwzględniają akwizycji, których jak możemy dowiedzieć się z dalszej części artykułu, Spółka nie wyklucza.

W 2016 roku zysk netto grupy wzrósł do 45 mln zł (z 31,9 mln zł w roku ubiegłym), EBITDA wyniósł 80 mln (w roku 2015 był na poziomie 51,6 mln zł), przychody wzrosły z 377,1 mln zł w roku 2015 do 568,3 mln zł. Sprzedaż poszczególnych segmentów kształtowała się na następujących poziomach: motoryzacja i komponenty – 286,4 mln zł (87,6 mln zł w roku 2015), armatura i automatyka przemysłowa 154,6 mln zł (spadek w porównaniu do roku 2015 z poziomu 160,1 mln zł), segment elementów złącznych również zanotował spadek sprzedaży ze 129,3 mln zł w roku 2015 na 126,2 mln zł w roku 2016.

Prezes Leszek Jurasz wypowiedział się nt. dywidendy: „Gdyby nie było akwizycji i rozwijalibyśmy się tylko organicznie, wypłata dywidendy byłaby możliwa. Ale chcemy nadal rozwijać grupę.” Dodał także „uważamy, że kolejne wyjście akwizycyjne pozwoliłoby przekroczyć 1 mld zł obrotów w perspektywie roku 2020”.

Autor Monika Borkowska