Mangata Holding miała 100,1 mln zł EBITDA za 3 kwartały ’23 wobec 133,9 mln zł rok wcześniej

Mangata Holding po trzech kwartałach 2023 r. zaraportowała 748,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 6,3 proc. rdr. Holding miał 100,1 mln zł EBITDA za trzy kwartały 2023 r. wobec 133,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. Zysk netto w okresie styczeń-wrzesień br. wyniósł 49,4 mln zł, co oznacza spadek o 39,2 proc. rdr. Z uwagi na obniżony popyt rynkowy wszystkie trzy kluczowe segmenty grupy odnotowały spadek przychodów. Wpływ na zaprezentowane wartości przychodów ze sprzedaży miała również presja cenowa (wynikająca z niższych cen surowców i materiałów oraz obniżonych dodatków energetycznych zwłaszcza gazowych), a także niższe poziomy kursów walut. Rentowność na sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 21,2 proc.

Holding podtrzymuje oczekiwania dotyczące zamknięcia bieżącego roku.

„Zakładamy przychody na poziomie ok. 940-960 mln zł, marżę EBITDA 13-14 proc., a marżę zysku netto 6–7 proc.” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym wiceprezes Kazimierz Przełomski. „Czynnikami mogącymi wpłynąć na wskazane powyżej poziomy są realizacja założeń sprzedaży – szczególnie „efekt grudnia”, niepewność co do kształtowania się kursów walut – szczególnie EUR i USD, które wpłyną na wyceny rozrachunków w walucie, efekty inicjatywy optymalizacyjnych wdrażane w spółkach oraz ewentualne rekompensaty do cen energii elektrycznej zrealizowane jeszcze w roku 2023” – dodał.

W okresie trzech kwartałów 2023 r. grupa wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 86 mln zł (w stosunku do 32 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2022 r.).

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mangata-Holding-miala-100-1-mln-zl-EBITDA-za-3-kwartaly-23-wobec-133-9-mln-zl-rok-wczesniej-8641575.html