Grupa Mangata z 37 proc. wzrostem przychodów i rekordowym poziomem zysku netto

Po trzech kwartałach 2022 roku, Mangata Holding wypracowała 799,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi 36,8% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Najwyższą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży odnotował segment Elementów złącznych osiągając wartość 187,3 mln zł, co stanowi 60,8% wzrost rdr. Po 9 miesiącach br. Grupa osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży na poziomie 24,5%. Wysoki poziom sprzedaży przełożył się na 133,9 mln zł EBITDA (wzrost 34,2% rdr.) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 81,3 mln zł (wzrost o 43,1%).

 https://www.parkiet.com/firmy/art37381701-wyniki-mangaty-lepsze-od-oczekiwan