Rekordowy wynik Mangata Holding w I kwartale 2023 roku

Mangata Holding w pierwszym kwartale 2023 r. zaraportowała 277,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, osiągnięty wynik był wyższy o 5,3 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału 2022 r., kiedy był na poziomie 263,4 mln zł. Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów pozostaje najważniejszym segmentem sprzedaży Mangata Holding, generując 56 proc. ogółu przychodów. W raportowanym okresie udział sprzedaży na rynki zagraniczne wyniósł 72,7 proc., podczas gdy w okresie styczeń-marzec 2022 r. 66,6 proc. W pierwszym kwartale 2023 r. grupa zachowała wysoką rentowność na sprzedaży brutto, która wyniosła 22,6 proc. Holding zaraportował 40,8 mln zł EBITDA wobec 41,2 mln zł analogicznym okresie 2022 r. Holding wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 22,1 mln zł., co oznacza spadek w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r., kiedy zysk netto był na poziomie 25,1 mln zł.

 

https://www.wnp.pl/gielda-bankowosc-ubezpieczenia/rekordowy-wynik-mangata-holding-choc-branza-automotive-daleka-od-sytuacji-sprzed-pandemii,710090.html