Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny

W czwartek 29.10.2020 roku  Mangata Holding S.A.  opublikowała wyniki spółki za III kwartał 2020 r.

Przychody grupy wyniosły 421 mln PLN,  zysk netto – 27 mln PLN, EBIDTA – 56 mln PLN.

Pandemia Covid-19 wpłynęła znacząco na wyniki grupy po 9 miesiącach 2020, odnotowała ona spadek sprzedaży r/r 22%.

Dywersyfikacja segmentowa i rynkowa Grupy pozwoliła na utrzymanie  stabilnych poziomów  wyników operacyjnych i finansowych.

Więcej na: Raport / Prezentacja