Inicjatywy aktywizujące lokalne społeczności

Mangata i spółki Holdingu,  podejmują  wiele inicjatyw aktywizujących lokalne społeczności. Uczestniczą w ich życiu i wspierają najbardziej potrzebujących, nieprzerwanie  inwestują w  sport i kulturę.  W 2020 roku poza wspieraniem sportu jedną z większych inicjatyw holdingu było wsparcie udzielone Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z Bielska-Białej poprzez udział w finansowaniu gruntownego remontu pomieszczeń znajdujących się przy ul. Zapora 100. Projekt dotyczył zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług profilaktyki uzależnień.

Nowa inwestycja pozwoliła na rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń o działania tak istotne w  trudnym czasie ograniczenia kontaktów –  pandemii Covid 19 jak: program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym (tu warto wskazać wszelkie elektroniczne urządzenia jak telefony komórkowe  czy komputery), uruchomiony  oddział dzienny leczenia uzależnień czy program weekendowych turnusów terapeutycznych dla rodzin oraz poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży.

W wyremontowanym skrzydle tzw. „Klimczokówki” funkcjonuje aktualnie Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Punkt Konsultacyjny udzielający wsparcia dzieciom i młodzieży w zakresie terapii uzależnień prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów. W projekcie uczestniczyły Mangata, spółki holdingu oraz  firma TIM.