Wyniki Mangata Holding za pierwsze półrocze 2023 r.

Mangata Holding wypracowała w I półroczu 2023 roku 527,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (-1,2% rdr.). Wynik EBITDA Grupy zaprezentowanym okresie wyniósł 71,9 mln zł wobec 88,8 mln zł za I półrocze 2022 roku. Z kolei zysk netto wyniósł 34,3 mln zł i był niższy o 18,8 mln zł od zysku netto w analogicznym okresie za 2022 rok.

Popyt rynkowy w roku 2022, pomimo sytuacji geopolitycznej na wschodzie Europy, utrzymywał się na wysokim poziomie. Wszystkie segmentu operacyjne Grupy notowały rekordowe poziomy wyników, co wpłynęło na wysoki poziom bazy odniesienia dla wyników roku 2023. Ochłodzenie popytu rynkowego w roku 2023 (szczególnie w II kwartale 2023), a także powrót cen stali do poziomów zbliżonych do końca roku 2021, wpłynęły na wzrost presji na obniżki cen wyrobów.

https://www.biznesradar.pl/a/120190,wyniki-mangata-holding-za-pierwsze-polrocze-2023-r