Wyniki Mangata Holding za 2023 r.

Grupa wypracowała wysokie poziomy wyników pomimo trudnej sytuacji w otoczeniu ekonomicznym oraz wyzwań, które przyniósł 2023 rok.
Wartość przychodów ze sprzedaży osiągnięta przez Grupę w 2023 roku wyniosły 938 mln PLN (-10,8% rdr.). Wynik EBITDA w zaprezentowanym okresie wyniósł 127 mln PLN co oznacza rentowność EBITDA 13,6%.
Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 58 mln PLN. Chociaż rok 2023 był okresem wymagającym, Zarząd Grupy ocenia obecną sytuację finansową holdingu jako stabilną i będzie rekomendował wypłatę dywidendy.
Więcej: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/48217232,mangata-holding-sa-raport-okresowy-roczny-skonsolidowany-srr