Rekordowy rok spółki Mangata Holding

Mangata Holding wypracowała 1,05 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 32,8% w porównaniu z 2021 r. Rentowność sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 24,3%. EBITDA Grupy osiągnęła wartość 168 mln zł (wzrost o 29,2% r/r). Z kolei skonsolidowany zysk netto wyniósł 95 mln zł (wzrost o 32,5% r/r). Zarząd Mangata Holding rekomenduje przeznaczenie na dywidendę całości zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2022 r. w kwocie 41,7 mln zł oraz dodatkowo 8,3 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych, co oznacza 7,50 zł na jedną akcję. Decyzję w sprawie ostatecznej wysokości dywidendy podejmą akcjonariusze.

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/45095492,strong-mangata-strong-holding-sa-raport-okresowy-roczny-skonsolidowany-srr

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20230418/mangata-holding-podsumowuje-2022-rok