Raport roczny 2023

Dnia 16. kwietnia 2024r. MANGATA HOLDING opublikuje roczny raport za 2023 r.

Podczas konferencji o godz. 10:00 Zarząd Mangata Holding S.A. omówi wyniki finansowe i osiągnięcia Grupy Mangata w 2023 roku, jak również dalsze perspektywy na 2024 rok.