Raport roczny 2021

6. kwietnia 2022r. MANGATA opublikuje roczny raport jednostkowy za 2021 r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
Dnia 7. kwietnia Zarząd Mangaty skomentuje wyniki na konferencji w Warszawie.