Publikacja rocznego raportu za 2019 rok

31 marca 2020r. został opublikowany raport roczny 2019. Grupa Kapitałowa Mangata Holding zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 676 mln zł, osiągając wynik EBITDA w kwocie 96 mln zł, najwyższy w historii Grupy oraz wypracowała zysk netto na poziomie około 51 mln zł. Wynik netto i EBITDA były zgodne z oczekiwaniami Zarządu i były osiągnięte pomimo znaczącego wyhamowania koniunktury gospodarczej, szczególnie odczuwalnego w IV kwartale 2019 roku.

Więcej na: https://mangata.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/