Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku

Pomimo trwającej pandemii Covid-19, przychody ze sprzedaży Grupy za I kwartał 2021 roku wyniosły 182.124 tys. PLN i były wyższe o 12,6% niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 43.933 tys. PLN wobec 32.491 tys. PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na wyniki zrealizowane w I kwartale 2021 roku znaczący wpływ miał wzrost popytu rynkowego, szczególnie widoczny w segmencie Podzespołów dla motoryzacji i komponentów. W perspektywie II oraz III kwartału 2021 roku sytuacja rynkowa powinna utrzymać się dobrym poziomie we wszystkich segmentach działalności Grupy.

Więcej na: https://mangata.com.pl/wpcontent/uploads/39192296_Raport_kwartalny_2021_03_31.pdf