Mangata opublikowała wyniki za I kwartał 2024

W pierwszym kwartale 2024 roku Grupa Mangata wypracowała 221 mln złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Rentowność sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 20,3%, a EBITDA Grupy osiągnęła 33,3 mln złotych przy marży 15% (wzrost z 14,7% r/r). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 15,4 mln złotych z marżą netto na poziomie 7% (spadek z 8% r/r).
Holding realizuje strategiczne projekty w obszarach produkcyjnych i rynkowych, które przyczyniają się do utrzymania wysokich poziomów wyników finansowych. Dzięki nowym inicjatywom sprzedażowym, spółka zakłada utrzymanie bezpiecznych poziomów przychodów w nadchodzących miesiącach, mimo niekorzystnego otoczenia rynkowego.
Więcej na: Raport kwartalny