MANGATA HOLDING sprzedała akcje spółki zależnej Techmadex S.A.

MANGATA HOLDING S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. utraciła status akcjonariusza Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Techmadex”) w związku ze zbyciem całości akcji Techmadex stanowiących własność Emitenta.

Realizowana przez holding MANGATA strategia rozwoju nie przewiduje budowania znaczących wartości biznesu Grupy Kapitałowej Mangata Holding w obszarze, w którym działa Techmadex. Jednocześnie Holding nie zakłada dalszego istotnego zaangażowania kapitałowego w strategiczne kierunki rozwoju, które zamierza realizować Techmadex.
Mając na względzie, że działania i plany rozwoju Techmadex i Grupy Kapitałowej Mangata Holding zmierzają w innych kierunkach, kontynuowanie tej inwestycji nie jest uzasadnione.
Kilkuletnia współpraca Emitenta z Techmadex nie przyniosła zakładanych przez Emitenta rezultatów, zarówno finansowych, jak i w zakresie budowania wspólnych wartości oraz korzystania z efektu synergii w spółkach Grupy Kapitałowej Mangata Holding.