MANGATA HOLDING S.A. opublikowała wyniki za III kwartał 2018 roku

Grupa MANGATA HOLDING w III kwartale 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 541 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 16% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, zysk netto wyniósł 44,4 mln PLN – wzrost o 8,9 mln zł a wynik EBITDA wzrósł o 9,9 mln PLN osiągając poziom 77,1 mln PLN – wzrost ok. 15%.