Mangata Holding na „Liście 500” Rzeczpospolitej

Mangata po raz kolejny została ujęta na „Liście 500” Rzeczpospolitej, notując wzrost o ponad 20 pozycji (do poz. 358).

Lista 500 to zestawienie największych polskich firm według przychodów ze sprzedaży w 2022 roku, sporządzone na podstawie ankiet, sprawozdań finansowych, raportów giełdowych oraz zasobów wywiadowni gospodarczych.

Rzeczpospolita już po raz 25. przygotowała zestawienie największych przedsiębiorstw w kraju. Spółki z Listy 500 „Rzeczpospolitej” wyeksportowały w sumie towary i usługi za kwotę przekraczającą 500 mld zł, zatrudniając blisko 1,7 mln pracowników.