Konferencja wynikowa Mangata Holding – Warszawa 10.09.2019

10  września 2019 roku MANGATA opublikowała wyniki I półrocza 2019 oraz perspektywy kolejnych kwartałów.

W I półroczu 2019 roku wynik EBITDA Grupy wyniósł 54,1 mln PLN. Zysk netto wyniósł 29,0 mln PLN. Przychody ze sprzedaży wyniosły 367,4 mln PLN

W I półroczu MANGATA wypłaciła dywidendę w wysokości 30,0 mln PLN (tzn. 4,5 PLN/akcję); stopa dywidendy  wyniosła 6,9% . Zarząd podtrzymał swoje stanowisko dot. dywidendy w 2020  roku na takim samym poziomie.

Zarząd podtrzymał także przyjętą w kwietniu  prognozę, jak dotychczas wyniki są zgodne z oczekiwaniem.

Szczegółowe informacje w raporcie okresowym:

https://mangata.com.pl/wp-content/uploads/raport_po%C5%82roczy_2019.pdf