Konferencja po publikacji wyników za I półrocze 2018

11.09.2018 roku odbyła się konferencja holdingu MANGATA na której przedstawiono wyniki za I półrocze 2018 roku oraz plany na przyszłość. Po I półroczu przychody spółki wyniosły 361,3 mln zł, co stanowi 52 proc. całorocznej prognozy. EBITDA wyniosła 50,4 mln zł (51 proc. prognozy), a zysk netto wyniósł 31,6 mln zł, co stanowi 61 proc. prognozy na 2018 rok. Przychody grupy wzrosły rdr w I połowie roku o 15 proc., EBITDA o 6,5 proc., a zysk netto wzrósł o 22,5 proc. „Chcielibyśmy, by około 50 proc. osiąganego zysku netto mogło być wypłacane w postaci dywidendy, z zastrzeżeniem, które jest w polityce dywidendowej, czyli jeśli inne kwestie związane z bezpieczeństwem biznesu nie zostaną naruszone, to taki poziom zarząd chciałby w kolejnych okresach rekomendować” – powiedział Prezes Zarządu – Leszek Jurasz na spotkaniu z inwestorami.