Konferencja po publikacji wyników za 2018 rok

2 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja holdingu MANGATA na której przedstawiono wyniki za 2018 roku oraz plany na przyszłość.

W 2018 roku wynik EBITDA Grupy za rok 2018 wyniósł 92 532 tys. PLN (82 747 tys. PLN w roku 2017). Zysk netto za rok 2018 wyniósł 56 777 tys. PLN (41 078 tys. PLN w roku 2017). Rentowność w roku 2018 mierzona wskaźnikiem EBITDA została osiągnięta na poziomie 13,2%, a rentowność netto na poziomie 8,1%.

Zarząd przekazał swoją rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2018 rok. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową  i w ocenie zarządu dywidenda na poziomie 30. mln zł, tj. 4,5 zł na akcję,  jest możliwa do realizacji  i taki poziom zarząd zarekomendował.

Zarząd przedstawił także prognozę na dla Grupy Kapitałowej Mangata Holding na 2019 rok. W podstawowych wartościach prognoza zakłada:

Przychody ze sprzedaży 731 mln PLN
EBITDA 99 mln PLN
Zysk netto 52 mln PLN

Szczegółowe informacje w raporcie okresowym i w  raportach bieżących:

https://mangata.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/

https://mangata.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/