Kolejne rekordowe wyniki Grupy Mangata za 1 kw. 2022 roku

Przychody ze sprzedaży Grupy za I kwartał 2022 roku wyniosły 263 mln zł i były wyższe o 45% w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotował największy wzrost przychodów – 146 mln zł, czyli o 35% rdr. Segment ten odpowiada za 55,7% przychodów Grupy. Bardzo dobra sprzedaż przełożyła się na osiągnięcie 41 mln zł EBITDA (wzrost ok. 42% rdr). W pierwszym kwartale 2022 roku, Grupa Mangata wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 25 mln zł (wzrost o 52%), co stanowi rekordowy poziom w historii Holdingu.

Link: https://comparic.pl/mangata-holding-wypracowala-263-mln-zl-przychodow-i-25-mln-zl-zysku-netto-w-pierwszym-kwartale-br/