Klauzula RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadza istotne zmiany w zakresie problematyki informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących. Spełniając obowiązek RODO informujemy iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w firmie jest MANGATA S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, przy ul Cechowej 6/8, 43-300. Więcej informacji nt przetwarzania danych znajdziesz pod poniższym linkiem:

Kaluzula RODO [pdf]