Holding Mangata z 37 proc. wzrostem przychodów i rekordowym poziomem zysku netto

Holding Mangata po trzech kwartałach 2022 roku osiągnął 799,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi 36,8% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Najwyższą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży odnotował segment elementów złącznych osiągając wartość 187,3 mln zł, co stanowi 60,8% wzrost rdr. Po trzech kwartałach br. Holding osiągnął rentowność brutto ze sprzedaży na poziomie 24,5%. Wysoki poziom sprzedaży przełożył się  na osiągnięcie 133,9 mln zł EBITDA (wzrost 34,2% rdr.) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 81,3 mln zł (wzrost o 43,1%), co stanowi najwyższy poziom w historii Grupy.

Więcej na: https://mangata.com.pl/wp-content/uploads/MGT_ESPI_3Q2022.pdf